نشانی

کارخانه :
تبریز بعد از شرکت تراکتور سازی روبه روی شهرک رجایی ورودی اول سردرود کوی صنعتی ولیعصر غربی
دفتر تهران:
جاده مخصوص دوربرگردان مرکز خرید ایوان ورودی زیر گذر سرخه حصار بلوار قاسم اضغری 
آدرس دفتر مرکزی :
تبریز – مرکز رشد و فناوری دانشگاه تبریز – ساختمان فناوری – واحد G5

شماره تماس
041-34208064
09149720971
09120146412
جیمیل
azarandishan@gmail.com
ساعت کاری
شنبه تا پنجشنبه
08:00الی 17:00

شبکه های اجتماعی