نشانی

کارخانه :
تبریز شهرک صنعتی قاسم سلیمانی فلکه اول خیابان اول قطعه 80047
دفتر تهران:
جاده مخصوص دوربرگردان مرکز خرید ایوان ورودی زیر گذر سرخه حصار بلوار قاسم اضغری 
آدرس دفتر مرکزی :
تبریز – مرکز رشد و فناوری دانشگاه تبریز – ساختمان فناوری – واحد G5

شماره تماس
041-34243584
09149720971
09120146412
جیمیل
azarandishan@gmail.com
ساعت کاری
شنبه تا پنجشنبه
08:00الی 17:00

شبکه های اجتماعی